Stéphane Du Chateau

 


-- Życiorys: Stéphane Du Chateau urodził sie w 1908 roku na Syberii. Maturę zdał w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej. W 1937 r. pracował w Ziemskim Towarzystwie Parcelacyjnym na Podolu.

W 1939 r. Stéphane Du Chateau brał udział w obronie kraju i w grudniu 1939 dostał sie do II Dywizji Strzelców Pieszych we Francji.

Od 1940 r. do wyzwolenia przebywał w Oflagu IV D w Elsterhorst. Od 1945 r. przebywał we Francji gdzie, nie mając prawa do tytułu architekta, w 1953 r. otwiera Gabinet Inżynierski Budownictwa Stalowego.

W poszukiwaniu ekonomicznego i nowoczesnego budownictwa, Stéphane Du Chateau rozwija technologie konstrukcji rurowych ("constructions tubulaires"), w konsekwencji czego tworzy kilka patentów - węzłow, które zastosuje w systemach: Tridirectionnele SDC, Pyramitec, Unibat, Circotec, Spherobat.

W swojej długoletniej dzialalnośći, jest autorem 254 realizacji o różnym przeznaczeniu w 27 krajach, między innymi stworzył piramidę nad wieżowcem Crédit Lyonnais w Lyonie (1981), jest wpsółtwórcą lotniska w Baltimore (1979) i meczetu Hassana II. w Kasablance (drugi największy meczet na świecie po Mecce).

Przez pracownię Stéphana Du Chateau przewinęli sie licznie przybywający z Polski architekci, inżynierowie i studenci.

Poza pracą zawodową, poświęcał sie pracy dydaktycznej bedąc wykładowcą w Ecole des Beaux-Arts w Paryżu (1967-1973), oraz Wydziału Architektury na Uniwersytecie w Montrealu (1976). Stéphane Du Chateau przeprowadził również 164 wykłady na zaproszenia różnych uniwersytetów.

Za wybitne osiągniecia architektoniczne i naukowe Profesor Stéphane Du Chateau otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia: doctor honoris causa Uniwersytetu Surrey w Guildford (1971), Medal Akademii Architektury w Paryżu (1977), Grand Prix"Casques d'Or Péchiney Bâtiment" (1985), Grand Prix National "Spirale d'Innovation" (1985), Dyplom honorowy Universidad Autonome de Mexico (1976), tytuł kawalera "Ordre National du Mérite" (1988), tytuł Profesora Honorowego Politechniki Warszawskiej (1994).

Będąc wielkim patriotą, w 1993 r. założył w swoim rodzinnym Hrubieszowie Fundację Kultury i Przyjażni Polsko-Francuskiej im. Krystyny i Stéphana Du Chateau .

Stéphane Du Chateau zmarł w 1999 r. i jest pochowany na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem, gdzie wielu innych wielkich Polaków też było pochowanych, m.in. C. K. Norwid, A. Mickiewicz, gen. Sosnkowski itd.

Meczet Hassana II. w Kasablance

 

Wieżowiec Crédit Lyonnais w Lyonie

 

Grób Stéphane'a Du Chateau i C.K. Norwida (zdjęcia: Krzysztof Zacharz)

 

-- Ze wspomnień Pana Profesora Du Chateau:

"W obecnośći 20 oficerów batalionu w szeregu na baczność, dowódca batalionu zakomunikował mi ostatni rozkaz:

"- Pan proucznik Du Chateau przejmuje dowództwo w sektorze batalionu, zapewnia bezpieczeństwo naszego odwrotu, i przygotowuje resztę batalionu do transportu naszymi samochodami, które wróca ze Szwajcarii zabrać także sprzęt"

"- Tak jest, Panie pułkowniku".

Nie bez wzruszenia iśćisnąłem dwadzieścia rąk - w oczach mieli jakby wyraz zakłopotania czy współczucia. Wiedzieliśmy, że się już nie zobaczymy - jakby z wyrzutem sumienia, zażenowaniem uciekąjacych."


Copyright (c) 2005 by Michel Zacharz